OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Vstup

 Vítame vás na stránke Gréckokatolíckej farnosti Oľka 

Vitajte na webstranki Grekokatolickoj parochiji Oľka

S L A V A  I S U S U    C H R I S T U !

S L A V A   N A  V I K Y !

...................................

V dňach od 21. februara do 31. marca je vyhološena jarna zbirka na Charitu

Chto choče, može totu zbirku pidporiti v cerkvi vo Vyšňij Oľki žertvov do

pokladňičky, abo vkladom na bankovyj učet, kotryj je uvedženyj na obraziku. 

"Ділити ся з худобныма значить взаємно ся обогатити." - Папа Франтішек   

..........................................................

Oznamľiňa pro virujučich farnosti OĽKA.

V posľidňim časi sja zvekšala sľidovanosť našoj farskoj storinky.

Proto z toj pričiny by sme prosili našych virujučich, žyjučich v Oľki,

žeby jednorazovo potverdili svoju navšťivnosť na ťij webstorinki

a to na email: olka@grkatpo.sk abo i čerez SMS: 0908 311 354.

Takym sposobom by sme zľipšyli spoločnu medialnu

komunakaciju, na kotru sme teper v časi pandemiji odkazany.

Rachujeme i z tym, že suť v našij farnosti ľude, kotry ne majuť

internet, proto čerez vekšyj prehľad, by sme hledali varianty

ľipšoj informovanosti aj pro nich.   

.................................. 

S p i s o v a ň a    ľ u d ej    2 0 2 1

https://youtu.be/9k1rYdM0j0g 

V misjaci februar i marec bude na Sloveňsku perebihati spisovaňa

ľudej. Cile spisovaňa bude realizovane digitalnov formov,

značiť čerez internet. Chto internet ne mať, ku tomu

prijduť domiv na toto určeny pracovniky. Zapišme sja proto

každyj ku svojomu religijnomu i narodnomu pochodžiňu.

---------------------------------------------------------------------------------------

Od 1. januara 2021 do skončiňa lockdownu suť zrušeny všytky verejny bohoslužiňa.

Pro tych, što ne majuť internet je možne posmotriti

program bohoslužiňa v obchoďi (paňi H. Švigarovoj).

----------------------------------------------------------------

Kiďže v posľidňim časi dakotry našy virujuči

prosili o zverejňiňa čisla učtu, žeby mohli

žertvovati na našy cerkvi, uvadžame tu

bankove spojiňa Vyšňoj i Nižňoj Oľky.

Za každu žertvu serdečno ďakujeme.

Číslo účtu V. Oľka:  SK27 0900 0000 0004 6037 3836

Číslo účtu N. Oľka: SK23 0900 0000 0004 6037 3908