OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Vstup

Žiadne data alebo nastavenie...

 Vítame vás na stránke Gréckokatolíckej farnosti Oľka 

Vitajte na webstranki Grekokatolickoj parochiji Oľka

 

Prosba ku Prečisťij Ďivi Mariji o pomič. 

Ne imamy inyja pomošči, ne imamy inyja nadeždy,

razvi Tebe Prečistaja Ďivo. Ty nam pomozi, na Tebe naďijemsja

i Toboju chvalimsja, Tvoji bo jesmy raby da ne postydimsja.