OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Vstup

Žiadne data alebo nastavenie...

 Vítame vás na stránke Gréckokatolíckej farnosti Oľka 

 

Vitajte na webstranki Grekokatolickoj parochiji Oľka

-------------------------------------------

Následkom zemetrasenia, ktoré v pondelok 9.10. 2023 postihlo Východné Slovensko došlo k poškodeniu aj gréckokatolíckeho chrámu Pokrova Presv. Bohorodičky v Oľke. Narušené boli steny chrámu a hlavne veľká prasklina sa vytvorila medzi vežou a loďou chrámu.

    Opravy škôd spôsobených týmto zemetrasením budú vyžadovať nemalé finančné náklady. Chceme vás všetkých poprosiť o vašu pomoc a podporu, ktorú môžete preukázať finančným darom na účet farnosti

SK23 0900 0000 0004 6037 3908

V mesiaci január darovali:

Helena Chrapovičova........50- €

Bohuznáma veriaca......2000- €

Bohuznáma veriaca.......1000- € 

Srdečne vám všetkých ďakujeme a vyprosujeme veľa Božích milosti.

Fotografie najviac poškodých časti chrámu Pokrova Presv. Bohorodičky v Oľke