Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Vstup

 Vítame vás na stránke Gréckokatolíckej farnosti Oľka 

Vitajte na webstranki Grekokatolickoj parochiji Oľka

 

 

V časi sučasnoj nebezpečnoj epidemiji, pro kotru ne je možne verejne bohoslužiňa v našych chramach, zaprošame všytkych virujučich farnosti i navščivnikiv toj webstranky ku spoločňij molitvi sv. Ružancja v rodinach       denno o 20. 00 hod. !!!

 

 

Oznam o zákaze verejného slávenia bohoslužieb

 

Podľa rozhodnutia KBS a predsedu vlády SR je vyhlásený zákaz verejného slávenia bohoslužieb. V zmysle tohto zákazu sa nesmú sláviť verejné sväté liturgie od 10. marca 2020 do odvolania tohto zákazu. To znamená, že kňaz môže sláviť svätú liturgiu neverejne, teda sám (prípadne v koncelebrácii) a obetovať svätú liturgiu na úmysel (intenciu), ktorý prijal od veriacich na daný deň. Ak je to možné,  veriacim v priebehu dňa – mimo času bohoslužieb – bude sprístupnený chrám k osobnej individuálnej modlitbe, teda nie k spoločnej modlitbe.  

Sledovanie priamych prenosov bohoslužieb je možne prostredníctvom stránky www.logos.tv, v televízii a v rozhlase. Povzbudzujeme vás k osobnej aj k spoločnej modlitbe v rodine. 

Kňazi zostávajú veriacim k dispozícii, a to nielen telefonicky, ale aj osobne na farskom úrade. Pri sviatosti spovede postupujme tak, že sme aspoň 1 meter vzdialení od kňaza.  

Molítva ku Bohorodíci Klokočovkoj ikony v časi epidemiji

    Presvjataja Bohorodíce, ty jes' pered 350 (tristopjaťdesjať) rokamí zachraníla našych ľudej v ťažkych časoch od smertí i zníščiňa. Tvij plač i tvoji slezy na ikoni v chrami, vystrašylí i zahnalí nepríjateľa. Miloserdno posmoť na nas v dnešňich časoch, bo sja nachodíme v rozšyrjujučij sja novij virusovoj epidemiji. Vypros' nam blahodať, zažytí Tvoju materíňsku starostlívisť. Pomož nam obnovítí v nas jednu myseľ, a nove serdce, žeby sme sja tak mohlí postaratí o našu zemľu, jak virny stražcove. Tobi zvirjujeme všytkych chvorych i jich rodíny. Vypros' jim u Nebesnoho Otcja i svoho Syna Isusa Christa uzdraviňa jich ťila, jich mysľi i ducha. Pomož všytkym členom našoj spoločností, vypovňatí svoji obovjazky i posílnítí ducha solidarity midži namí. Pidtrímuj likariv, zdravotníkiv v peršij liniji, socialnych pracovníkiv i vychovavateľiv. Príjď na pomič osobeno tym, jaky potrebujuť prostriedky na ochranu svojoho zdravja. Ty jes' naša Matí i ochorona v ťažkych časoch, jaky vse suť na ťij zemlí. Ščiro Ťa prosíme, jak Maťir kotra ľubíť svoji dití. Osloboď nas od epidemiji, kotra nas postíhla, žeby sme mohlí Boha oslavovatí i ďakovatí Tobi z obnovlenym serdcjom. Matí naša, ne opušťaj nas, tak jak jes ne opustíla pered storočamí tych, kotry sja z dovirov obertalí na Tebe v Božim chramí. Prosíme ťa, pomahaj nam žytí žyvot povnyj viry i žertvy jeden pro druhoho na šťasťa ciloj Cer'kví i ciloho svita. Raz nas všytkych príveď do vičnoj rodíny v nebi, de Ti budeme ďakovatí a Boha v Trojci Svjaťij jedínoho proslavľatí i chvalítí vo viky vikov. Amiň.             


  


 

TOPlist